AMU Fyn
SØG KURSUS
Seneste nyt

Transportbranchen kommer til at mangle chauffører

Transportbranchen kommer til at mangle chauffører og derfor indledes et uddannelsessamarbejde mellem transportvirksomhederne, Rekrutteringsservice Fyn, Transportens Udviklingsfond og AMU-Fyn om at opkvalificere ledige til at

Læs mere

Offentlige

Offentlige

Kordegn - Obl. uddannelse+efteruddannelse

Kirketjener - Obl. uddannelse+efteruddannelse

Gravermedhjælper - Obl. uddannelse+efteruddannelse

Gravere - Obl. uddannelse+efteruddannelse

Uddannelsestilbud kirkefunktionærer efterudd. 2016 - 2018

Kirkens kursuskatalog

Hvor god er du til IT?

Grundlæggende IT-opkvalificering

Kirketjeneste

Regnskabsfører for de kirkelige kasser

Den professionelle betjening af kirken

Kirkens rengøring, teknik og vedligeholdelse

Specialrengøring i kirke og bygninger

Rundvisning i kirke og på kirkegårde

Betjening/styring af automatiske anlæg i kirken

Den problemfyldte brugerkontakt

Samarbejde i grupper i virksomheden

Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald

Præventiv konservering af kirkens udstyr

Sekretær for menighedsrådet

God forvaltningsskik og administrativ praksis

Kirkegårdsforvaltning i samspil med menighedsrådet

Kirkefunktionærens indkøb til kirke og kirkegård

Lønberegning og lønrapportering

Kontrol og resocialisering af indsatte og asylansøgere

Kirkelogbog

Pixibog

Kirkefunktionærens møde med mennesker i sorg/krise

Sekretær for menighedsrådet 2

Prisfastsættelse og moms af kirkens ydelser

Pasning af kirkens udendørsarealer

Håndtering af vanskelige spørgsmål ifm. dødsfald

Ergnomi indenfor faglærte og ufaglærte job (kirken)

Arbejdsmiljø indenfor faglærte og ufaglærte job (kirken)

Fagpakke 1 - Pas på dig selv og din kollega

Fagpakke 2 - BLiv bedre til at møde livets gang ...

Fagpakke 3 - Bliv klogere på dit arbejde på kirkegården

Fagpakke 4 - Bliv bedre til at skabe rammer i kirken

Fagpakke 5 - Fremvis din kirke og kirkegård

Fagpakke 6 - Bliv bedre til kirkeregnskab

Fagpakke 7 - Bliv en bedre sekretær for menighedsrådet

Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk