Praktisk problemløsning for operatører : Personaleudviklende / LEAN : AMU-kursus? Tag AMU kurser på AMU-Fyn
AMU Fyn
SØG KURSUS
Error loading MacroEngine script (file: KursusAktivitet.cshtml)

Praktisk problemløsning for operatører

Der er pt. ikke planlagt nogle hold. Kontakt skolen på 6613 6670 for yderligere oplysninger.

Praktisk problemløsning for operatører

Info

Kursusnr.: 47373
Varighed: 3,0

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til operatører, der arbejder med praktiske problemløsningsprocesser (PPS) inden for det produktionstekniske område.

Formål

Praktiske problemløsningsprocesser (PPS) for operatører i en industriel produktion inden for det produktionstekniske område.

Indhold

Operatøren kan i samarbejde med andre gennemføre en praktisk problemløsningsproces (PPS) i en industriel produktion. Operatøren har kendskab til begreberne, Point of Cause, (oprindelsessted), Direct Cause (direkte årsag) og Root Cause (kerneårsag) og kan anvende dem i en trindelt proces, hvor man identificerer, analyserer til et konkret problem i en produktionsproces og iværksætter modtræk. Operatøren kan anvende forskellige PPS-modeller, -diagrammer og -skemaer som redskaber i problemløsningsprocessen. Operatøren kan vejlede andre gennem en PPS-proces samt kommunikere om problemløsningen.

Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk