Driftskoordinator : Personaleudviklende / LEAN : AMU-kursus? Tag AMU kurser på AMU-Fyn
AMU Fyn
SØG KURSUS

Driftskoordinator

Formål:

Formålet med denne uddannelse er at uddanne kommende eller nuværende koordinatorer, der allerede fungerer i denne funktion. Uddannelsen skal medvirke til, at koordinatorerne arbejder mere proaktivt i forhold til de arbejdsopgaver, der er i deres område.

Formålet er også, at koordinatorerne indbyrdes ser det samlede arbejde som en fælles opgave. Herunder at koordinatorerne aktivt deltager i udviklingen af trivsel og effektivitet på arbejdspladsen.

Konkret ønsker vi at klæde koordinatorer på til følgende:

 • Bevidstgøre målgruppen om rollen som koordinator. Herunder ledelsesstile og ledelsesformer, der kan udløse motivation.
 • Introduktion til planlægningsværktøj for at sikre sig selv og gruppen/teamet mod stress og alligevel kunne effektivisere.
 • Redskaber, der kan stimulere effektiviteten og konkurrenceevnen f.eks. LEAN. Specifikt introduceres 5-S værktøjer, men også generel optimering af processer.
 • Introduktion til forandringspsykologi.
 • Teknikken i at teamudvikle team/gruppe og bevare et godt internt kunde- og leverandørforhold.
 • Teamet/gruppens måde at anvende modellen systematisk problemløsning og ideudvikling.
 • Hvordan driver teamkoordinatoren en gruppes udviklings-/problemløsningsopgaver i mindre afgrænsede områder.
 • Og hvis der er mulighed for det, besøg hos nogle af de repræsenterede virksomheder, selvfølgelig med fokus på kobling af teori og praksis.

Der er pt. ikke planlagt nogle hold. Kontakt skolen på 6613 6670 for yderligere oplysninger.

Anvendelse af 5-S modellen for operatører

Info

Kursusnr.: 43937
Varighed: 2,0

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører i produktionsvirksomheder.

Formål

På kurset lærer du at gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb ved anvendelse af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden.

Indhold

Ved anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden kan deltageren gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for eget produktionsområde. Deltageren kan bidrage til en systematisk forbedring af produktiviteten gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene, Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin.

Systematisk problemløsning for operatører

Info

Kursusnr.: 43939
Varighed: 2,0

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører i produktionsvirksomheder.

Formål

På kurset lærer du at bruge årsag-virkningsdiagramværktøjet til at analysere og prioritere produktionstekniske problemstillinger.

Indhold

Gennem anvendelse af årsag-virkningsdiagramværktøjet kan deltageren inden for eget arbejdsområde analysere, vurde-re og prioritere produktionstekniske problemstillinger samt udarbejde handlingsplaner/løsningsforslag i overensstem-melse med virksomhedens politikker og målsætninger.

Kunde/leverandørforhold for operatører

Info

Kursusnr.: 45363
Varighed: 1,0

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål

Deltageren kan informere og kommunikere i kunde- og leverandørsammenhæng med baggrund i viden om egne grænseflader i kvalitetsstyrings sammenhænge.

Indhold

Med baggrund i viden om ¿kunde- og leverandørforholdet¿ i kvalitetsstyrings sammenhænge i virk-somheden kan deltageren anvende personlige/faglige ressourcer til at skabe forbedringer af de pro-dukter/ydelser der leveres. Deltageren kan informere og kommunikere korrekt i kunde- og leveran-dørsammenhæng med baggrund i viden om egne grænseflader til såvel interne som eksterne kunder og leverandører.

Kommunikation i teams

Info

Kursusnr.: 45366
Varighed: 3,0

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål

På kurset lærer du at forbedre kommunikationen i en virksomhed og i teams. Du lærer at løse kommunikationsproblemer og omsætte information til handling.

Indhold

Efter gennemført uddannelse kan deltageren medvirke til at forbedre kommunikationen i virksomheden og i dens teams, herunder isolere og løse kommunikationsproblemer og omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling. Deltageren kan forbedre egen kommunikation og derigennem meddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skille væsentlige meddelelser fra uvæsentlige. Med henblik på at kunne formulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupper i virksomhedens organisation kan deltageren beskrive informationsstrømme i virksomheden. Deltageren kan desuden anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation.

Udvikling af administrative arbejdsgange

Info

Kursusnr.: 45979
Varighed: 2,0

Målgruppe

Administrative medarbejdere der arbejder med kvalitet og kvalitetsudvikling.

Formål

Deltageren kan efter uddannelsen arbejde med udvikling af sagsbehandlings- og administrative processer, anvende forskellige optimeringsværktøjer, som f.eks. VSM, kanban, 5S, Kaizen, der forbedrer og effektiviserer opgavevaretagelsen.

Indhold

Deltageren kan arbejde med udvikling af administrative arbejdsgange i forhold til sagsbehandling og administration. Deltageren kan anvende forskellige optimeringsværktøjer, der kan forbedre og effektivisere arbejdsprocessen i forhold til deltagerens arbejde med sagsbehandling og administration.

Driftskoordinator

Formål:

Formålet med denne uddannelse er at uddanne kommende eller nuværende koordinatorer, der allerede fungerer i denne funktion. Uddannelsen skal medvirke til, at koordinatorerne arbejder mere proaktivt i forhold til de arbejdsopgaver, der er i deres område.

Formålet er også, at koordinatorerne indbyrdes ser det samlede arbejde som en fælles opgave. Herunder at koordinatorerne aktivt deltager i udviklingen af trivsel og effektivitet på arbejdspladsen.

Konkret ønsker vi at klæde koordinatorer på til følgende:

 • Bevidstgøre målgruppen om rollen som koordinator. Herunder ledelsesstile og ledelsesformer, der kan udløse motivation.
 • Introduktion til planlægningsværktøj for at sikre sig selv og gruppen/teamet mod stress og alligevel kunne effektivisere.
 • Redskaber, der kan stimulere effektiviteten og konkurrenceevnen f.eks. LEAN. Specifikt introduceres 5-S værktøjer, men også generel optimering af processer.
 • Introduktion til forandringspsykologi.
 • Teknikken i at teamudvikle team/gruppe og bevare et godt internt kunde- og leverandørforhold.
 • Teamet/gruppens måde at anvende modellen systematisk problemløsning og ideudvikling.
 • Hvordan driver teamkoordinatoren en gruppes udviklings-/problemløsningsopgaver i mindre afgrænsede områder.
 • Og hvis der er mulighed for det, besøg hos nogle af de repræsenterede virksomheder, selvfølgelig med fokus på kobling af teori og praksis.

Der er pt. ikke planlagt nogle hold. Kontakt skolen på 6613 6670 for yderligere oplysninger.

Anvendelse af 5-S modellen for operatører

Info

Kursusnr.: 43937
Varighed: 2,0

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører i produktionsvirksomheder.

Formål

På kurset lærer du at gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb ved anvendelse af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden.

Indhold

Ved anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden kan deltageren gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for eget produktionsområde. Deltageren kan bidrage til en systematisk forbedring af produktiviteten gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene, Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin.

Systematisk problemløsning for operatører

Info

Kursusnr.: 43939
Varighed: 2,0

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører i produktionsvirksomheder.

Formål

På kurset lærer du at bruge årsag-virkningsdiagramværktøjet til at analysere og prioritere produktionstekniske problemstillinger.

Indhold

Gennem anvendelse af årsag-virkningsdiagramværktøjet kan deltageren inden for eget arbejdsområde analysere, vurde-re og prioritere produktionstekniske problemstillinger samt udarbejde handlingsplaner/løsningsforslag i overensstem-melse med virksomhedens politikker og målsætninger.

Kunde/leverandørforhold for operatører

Info

Kursusnr.: 45363
Varighed: 1,0

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål

Deltageren kan informere og kommunikere i kunde- og leverandørsammenhæng med baggrund i viden om egne grænseflader i kvalitetsstyrings sammenhænge.

Indhold

Med baggrund i viden om ¿kunde- og leverandørforholdet¿ i kvalitetsstyrings sammenhænge i virk-somheden kan deltageren anvende personlige/faglige ressourcer til at skabe forbedringer af de pro-dukter/ydelser der leveres. Deltageren kan informere og kommunikere korrekt i kunde- og leveran-dørsammenhæng med baggrund i viden om egne grænseflader til såvel interne som eksterne kunder og leverandører.

Kommunikation i teams

Info

Kursusnr.: 45366
Varighed: 3,0

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål

På kurset lærer du at forbedre kommunikationen i en virksomhed og i teams. Du lærer at løse kommunikationsproblemer og omsætte information til handling.

Indhold

Efter gennemført uddannelse kan deltageren medvirke til at forbedre kommunikationen i virksomheden og i dens teams, herunder isolere og løse kommunikationsproblemer og omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling. Deltageren kan forbedre egen kommunikation og derigennem meddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skille væsentlige meddelelser fra uvæsentlige. Med henblik på at kunne formulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupper i virksomhedens organisation kan deltageren beskrive informationsstrømme i virksomheden. Deltageren kan desuden anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation.

Udvikling af administrative arbejdsgange

Info

Kursusnr.: 45979
Varighed: 2,0

Målgruppe

Administrative medarbejdere der arbejder med kvalitet og kvalitetsudvikling.

Formål

Deltageren kan efter uddannelsen arbejde med udvikling af sagsbehandlings- og administrative processer, anvende forskellige optimeringsværktøjer, som f.eks. VSM, kanban, 5S, Kaizen, der forbedrer og effektiviserer opgavevaretagelsen.

Indhold

Deltageren kan arbejde med udvikling af administrative arbejdsgange i forhold til sagsbehandling og administration. Deltageren kan anvende forskellige optimeringsværktøjer, der kan forbedre og effektivisere arbejdsprocessen i forhold til deltagerens arbejde med sagsbehandling og administration.

Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk