AMU Fyn
SØG KURSUS

Ergonomi

Vi henvender os til alle typer arbejdspladser, private som offentlige, som ønsker at sætte fokus på arbejdsmiljø og trivsel både fysisk og psykisk. Områderne kan f.eks være generelle ergonomikurser, forflytningskurser for faglært- og ufaglært sundhedspersonale samt sundhedsfaglige fag.

Undervisningen bliver foretaget af ergoterapeuter og fysioterapeuter med forskellig baggrund indenfor det sundhedsfaglige område, og alle med erfaring i ergonomi og arbejdsmiljø.

Ergonomi er viden om arbejdsstillinger, arbejdspladsens indretning, hjælpemidler og udstyr. 

Undervisningen kan veksle mellem generel ergonomi, der passer til alle faggrupper, samt mere specifikke ergonomitjek, der tilpasses den enkelte arbejdsplads.  I undervisningen indgår både teoretisk viden og praktisk afprøvning, og der arbejdes med idéer til forebyggelse af skader på bevægeapparatet for at forhindre tidlig nedslidning.

Arbejdsmiljøloven siger om arbejdets udførelse, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.
Branchemiljørådet for transport og engros påpeger, at et sikkert og sundt arbejdsmiljø i vid udstrækning bygger på holdninger til sikkerhed og sundhed og ikke udelukkende på bestemmelser og instrukser.

For os er det derfor vigtigt, at den enkelte kursist får redskaber med sig hjem til bedre at kunne passe på sig selv i deres daglige arbejde. 

Disse redskaber er:

  • at kunne reflektere over arbejdets udførelse
  • kunne analysere sig frem til brugbare løsningsforslag på problemstillinger i det daglige arbejde
  • være opmærksom på et godt arbejdsmiljø
  • kunne indhente relevant information om ergonomi
  • tilegne sig en viden om, hvordan kroppen fungerer i arbejde og hvile.

Kommende kurser

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job.
Info

Vi henvender os til alle typer arbejdspladser, private som offentlige, som ønsker at sætte fokus på arbejdsmiljø og trivsel både fysisk og psykisk. Områderne kan f.eks være generelle ergonomikurser, forflytningskurser for faglært- og ufaglært sundhedspersonale samt sundhedsfaglige fag.

Undervisningen bliver foretaget af ergoterapeuter og fysioterapeuter med forskellig baggrund indenfor det sundhedsfaglige område, og alle med erfaring i ergonomi og arbejdsmiljø.

Ergonomi er viden om arbejdsstillinger, arbejdspladsens indretning, hjælpemidler og udstyr. 

Undervisningen kan veksle mellem generel ergonomi, der passer til alle faggrupper, samt mere specifikke ergonomitjek, der tilpasses den enkelte arbejdsplads.  I undervisningen indgår både teoretisk viden og praktisk afprøvning, og der arbejdes med idéer til forebyggelse af skader på bevægeapparatet for at forhindre tidlig nedslidning.

Arbejdsmiljøloven siger om arbejdets udførelse, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.
Branchemiljørådet for transport og engros påpeger, at et sikkert og sundt arbejdsmiljø i vid udstrækning bygger på holdninger til sikkerhed og sundhed og ikke udelukkende på bestemmelser og instrukser.

For os er det derfor vigtigt, at den enkelte kursist får redskaber med sig hjem til bedre at kunne passe på sig selv i deres daglige arbejde. 

Disse redskaber er:

  • at kunne reflektere over arbejdets udførelse
  • kunne analysere sig frem til brugbare løsningsforslag på problemstillinger i det daglige arbejde
  • være opmærksom på et godt arbejdsmiljø
  • kunne indhente relevant information om ergonomi
  • tilegne sig en viden om, hvordan kroppen fungerer i arbejde og hvile.
Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk