AMU Fyn
SØG KURSUS

Forflytning

Vi henvender os til alle typer af arbejdspladser inden for det sociale- og sundhedsfaglige område - såvel private som offentlige virksomheder, som ønsker at sætte fokus på arbejdsmiljø og trivsel både fysisk og psykisk i forbindelse med forflytning og håndtering af personer.  Områderne kan både være generelle og mere specifikke forflytningskurser for faglært og ufaglært sundhedspersonale, eller for dig, som har et ønske om at arbejde indenfor området.  Vi tilbyder uddannelse af forflytningsvejledere samt mere sundhedsfaglige fag (se evt. fag under serviceassistent hospital).

Undervisningen bliver foretaget af ergoterapeuter og fysioterapeuter med forskellig baggrund indenfor det sundhedsfaglige område, og alle med erfaring i ergonomi og forflytning.

Der vil være mulighed for, at forflytningsundervisningen kan foregå hos os eller på jeres arbejdsplads.  Det er også muligt at få konsulentbistand i form af ergonomitjek eller rådgivning af individuelle forflytningsproblematikker.

Forflytning er både manuel håndtering af personer og ved hjælp af forskellige tekniske hjælpemidler, som f.eks. brug af sengens funktioner, lifte, store glidesystemer samt små hjælpemidler m.m.

Der tages i vid udstrækning udgangspunkt i de individuelle problemstillinger, der er i kursisternes hverdag, for at sikre, at undervisningen bliver så differentieret som muligt.

I undervisningen indgår både teoretisk viden og praktisk afprøvning, og der arbejdes med idéer til forebyggelse af skader på bevægeapparatet for at forhindre tidlig nedslidning.

Ved forflytningsvejleder uddannelsen arbejdes der med forflytninger som redskab til formidling og vejlederrollen. Det vil være en klar fordel at have et godt kendskab til forflytninger inden uddannelsens start, ellers anbefales et forflytningskursus inden, hvor man får grundlæggende viden om forflytninger.

For os er det derfor vigtigt, at den enkelte kursist får redskaber med sig hjem til bedre at kunne passe på sig selv i deres daglige arbejde. 

Disse redskaber er:
at kunne reflektere over arbejdets udførelse, kunne analysere sig frem til brugbare løsningsforslag på problemstillinger i det daglige arbejde, være opmærksom på et godt arbejdsmiljø, kunne indhente relevant information om ergonomi og forflytning. 

Vi arbejder med viden om, hvordan kroppen fungerer i arbejde og hvile, og at kunne bruge relevante hjælpemidler.

Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk