AMU Fyn
SØG KURSUS

Bygningsstruktør

Bygningsstruktør  - sætter sit præg på Danmark

Romerne gjorde det allerede for 2.000 år siden. De satte deres præg med prægtige bygninger, havne, veje og broer. Det er håndværk lavet med naturens egne materialer, som er tildannet af den tids struktører.

Vil du sætte dit præg, skulle du blive bygningsstruktør. De sætter nemlig stadig spor i landskabet og bybilledet. Se blot på Storebæltsforbindelsen, Øresundsbroen og metroen i København. Bygningsstruktøren bygger også boliger, fabrikker, skoler, havne, broer og meget mere.

Som bygningsstruktør har du et varieret arbejde med skiftende arbejdssteder og med afvekslende spændende opgaver. 

Bygningsstruktøren har et varieret arbejde med skiftende arbejdssteder og med afvekslende spændende opgaver.

Bygningsstruktøren går i højden og skaber bygningsværker i beton. Bygningsstruktøren bygger boliger, fabrikker, skoler, havne broer og meget meget mere.

Bygningsstruktøruddannelsen, er en erhvervsuddannelse / ungdomsuddannelse, og er organiseret som en ”vekseluddannelse”. D.v.s. at der veksles mellem praktik i en godkendt virksomhed og skoleophold med teoriundervisning på en erhvervsskole.

Et uddannelsesforløb indledes med et obligatorisk grundforløb på erhvervsskolen. Grundforløbet gennemføres normalt på 20 uger og afsluttes med en projektopgave. Grundforløbet efterfølges af et hovedforløb der veksler mellem praktik i virksomheden og skoleundervisning. Hovedforløbet varer mellem 2 år og 11 mdr. og 3 år og 5mdr. og afsluttes med en svendeprøve. Senest ved afslutningen af grundforløbet skal du indgå en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed for at kunne fortsætte på hovedforløbet. Under hovedforløbet skal du på skole i sammenlagt 35 uger, fordelt på 6 skoleperioder.

I uddannelsens hovedforløb er der etableret et trin 1, med job- og funktionstitlen ”Kloakrørlægger”. Når trin 1 er gennemført og bestået er der mulighed for at stille uddannelsen i bero for en periode eller helt at stoppe uddannelsen for at begynde arbejdet som kloakrørlægger. Trin 1 indeholder to praktikperioder i virksomheden og to skoleperioder på sammenlagt 10 uger, og trin 1 er på minimum 1½ år. Her lærer man om grundlæggende byggeteknik, entreprenørmaskiner, afsætning og nivellering, tegning samt grundlæggende belægnings- /anlægsteknik og kloakering.

Specialet til bygningsstruktør indeholder ud over uddannelsens trin 1 også specialetrin med en varighed på yderlig ca. 2 år fordelt på 4 praktikperioder og 4 skoleperioder. Specialet og uddannelsen afsluttes med en svendeprøve der bedømmes af skuemestre fra faget.

I specialet får du yderlig avanceret kompetence i specielle betonkonstruktioner, byggeelementmontage, elektronisk tegning i 2D, Danske Standarder (DS) og byggenormer, samt indføring i moderne byggepladskommunikation bl.a. ved brug internetbaseret kommunikations teknik (IKT).

Med svendebrevet i hånden kan du gå direkte i job og skabe dig en karriere i en privat eller offentlig entreprenørvirksomhed. Du vil også have gode faglige forudsætninger til at starte egen virksomhed. Med supplerende undervisning og uddannelsen inden for fagene dansk, matematik og fremmedsprog vil du kunne få adgang til videreuddannelse på konstruktøruddannelsen og visse akademiske ingeniøruddannelser.

Læs mere om uddannelsen i brochuren ovenfor.

 

 

Bygningsstruktør  - sætter sit præg på Danmark

Romerne gjorde det allerede for 2.000 år siden. De satte deres præg med prægtige bygninger, havne, veje og broer. Det er håndværk lavet med naturens egne materialer, som er tildannet af den tids struktører.

Vil du sætte dit præg, skulle du blive bygningsstruktør. De sætter nemlig stadig spor i landskabet og bybilledet. Se blot på Storebæltsforbindelsen, Øresundsbroen og metroen i København. Bygningsstruktøren bygger også boliger, fabrikker, skoler, havne, broer og meget mere.

Som bygningsstruktør har du et varieret arbejde med skiftende arbejdssteder og med afvekslende spændende opgaver. 

Bygningsstruktøren har et varieret arbejde med skiftende arbejdssteder og med afvekslende spændende opgaver.

Bygningsstruktøren går i højden og skaber bygningsværker i beton. Bygningsstruktøren bygger boliger, fabrikker, skoler, havne broer og meget meget mere.

Bygningsstruktøruddannelsen, er en erhvervsuddannelse / ungdomsuddannelse, og er organiseret som en ”vekseluddannelse”. D.v.s. at der veksles mellem praktik i en godkendt virksomhed og skoleophold med teoriundervisning på en erhvervsskole.

Et uddannelsesforløb indledes med et obligatorisk grundforløb på erhvervsskolen. Grundforløbet gennemføres normalt på 20 uger og afsluttes med en projektopgave. Grundforløbet efterfølges af et hovedforløb der veksler mellem praktik i virksomheden og skoleundervisning. Hovedforløbet varer mellem 2 år og 11 mdr. og 3 år og 5mdr. og afsluttes med en svendeprøve. Senest ved afslutningen af grundforløbet skal du indgå en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed for at kunne fortsætte på hovedforløbet. Under hovedforløbet skal du på skole i sammenlagt 35 uger, fordelt på 6 skoleperioder.

I uddannelsens hovedforløb er der etableret et trin 1, med job- og funktionstitlen ”Kloakrørlægger”. Når trin 1 er gennemført og bestået er der mulighed for at stille uddannelsen i bero for en periode eller helt at stoppe uddannelsen for at begynde arbejdet som kloakrørlægger. Trin 1 indeholder to praktikperioder i virksomheden og to skoleperioder på sammenlagt 10 uger, og trin 1 er på minimum 1½ år. Her lærer man om grundlæggende byggeteknik, entreprenørmaskiner, afsætning og nivellering, tegning samt grundlæggende belægnings- /anlægsteknik og kloakering.

Specialet til bygningsstruktør indeholder ud over uddannelsens trin 1 også specialetrin med en varighed på yderlig ca. 2 år fordelt på 4 praktikperioder og 4 skoleperioder. Specialet og uddannelsen afsluttes med en svendeprøve der bedømmes af skuemestre fra faget.

I specialet får du yderlig avanceret kompetence i specielle betonkonstruktioner, byggeelementmontage, elektronisk tegning i 2D, Danske Standarder (DS) og byggenormer, samt indføring i moderne byggepladskommunikation bl.a. ved brug internetbaseret kommunikations teknik (IKT).

Med svendebrevet i hånden kan du gå direkte i job og skabe dig en karriere i en privat eller offentlig entreprenørvirksomhed. Du vil også have gode faglige forudsætninger til at starte egen virksomhed. Med supplerende undervisning og uddannelsen inden for fagene dansk, matematik og fremmedsprog vil du kunne få adgang til videreuddannelse på konstruktøruddannelsen og visse akademiske ingeniøruddannelser.

Læs mere om uddannelsen i brochuren ovenfor.

 

 

Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk