AMU Fyn
SØG KURSUS

Brolægger

Brolægger - et håndværk med traditioner

Det er brolæggerens job at udføre brolægning og andre belægninger på gader, indkørsler, torve og andre pladser.
Brolæggeren arbejder med brosten og andre natursten. Han sætter også kantsten og lægger fliser af beton samt klinker, fremstillet af hårdt brændt ler. Som brolægger skal du have sans for form, farve og linier og kunne læse en tegning, da stenene ofte skal sættes i kunstfærdige mønstre. Når brolæggeren har sat stenen rigtigt, støder han dem på plads med "brolæggerjomfruen" eller med en særlig stødemaskine.

Brolæggeren har et varieret arbejde med skiftende arbejdssteder.

Det er brolæggerens opgave at udfører granitbrolægning og andre belægninger på gader, indkørsler, torve og pladser. Brolæggeren arbejder med belægninger udført fortrinsvis med brosten af granit og andre natursten. Han sætter også kantsten i beton- eller granitmateriale og kan der ud over udføre belægningsopgaver med fliser af beton og med klinker af hårdt brændt ler.

Brolæggeruddannelsen, er en erhvervsuddannelse / ungdomsuddannelse, og er organiseret som en ”vekseluddannelse”. D.v.s. at der veksles mellem praktik i en godkendt virksomhed og skoleophold med teoriundervisning på en erhvervsskole.

Et uddannelsesforløb indledes med et obligatorisk grundforløb på erhvervsskolen. Grundforløbet gennemføres normalt på 20 uger og afsluttes med en projektopgave. Grundforløbet efterfølges af et hovedforløb der veksler mellem praktik i virksomheden og skoleundervisning. Hovedforløbet varer mellem 2 år og 11 mdr. og 3 år og 5mdr. og afsluttes med en svendeprøve. Senest ved afslutningen af grundforløbet skal du indgå en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed for at kunne fortsætte på hovedforløbet. Under hovedforløbet skal du på skole i sammenlagt 30 uger, fordelt på 6 skoleperioder.

I uddannelsens hovedforløb er der etableret et trin 1, med job- og funktionstitlen ”Kloakrørlægger”. Når trin 1 er gennemført og bestået er der mulighed for at stille uddannelsen i bero for en periode eller helt at stoppe uddannelsen for at begynde arbejdet som kloakrørlægger. Trin 1 indeholder to praktikperioder i virksomheden og to skoleperioder på sammenlagt 10 uger, og trin 1 er på minimum 1½ år. Her lærer man om grundlæggende byggeteknik, entreprenørmaskiner, afsætning og nivellering, tegning samt grundlæggende belægnings- /anlægsteknik og kloakering.

Specialet til brolægger indeholder ud over uddannelsens trin 1 også specialetrin på yderlig ca. 2 år fordelt på 4 praktikperioder og 4 skoleperioder. Specialet og uddannelsen afsluttes med en svendeprøve med en opgave i granitbrolægning, opgavens løsning bedømmes af skuemestre fra faget.

I specialet får du yderlig avanceret kompetence i specielle granitbelægningsteknikker, elektronisk tegning i 2D, Danske Standarder (DS) og belægningsnormer, samt indføring i moderne byggepladskommunikation bl.a. ved brug internetbaseret kommunikations teknik (IKT).

Med svendebrevet i hånden kan du gå direkte i job og skabe dig en karriere i en privat brolæggervirksomhed eller offentlig entreprenørvirksomhed. Du vil også have gode faglige forudsætninger til at starte egen brolæggervirksomhed. Med supplerende undervisning og uddannelse inden for fagene dansk, matematik og fremmedsprog vil du kunne få adgang til videreuddannelse på konstruktøruddannelsen og visse akademiske ingeniøruddannelser.

Kommende kurser

Der er pt. ikke planlagt nogle hold. Kontakt skolen på 6613 6670 for yderligere oplysninger.

Brolægger - et håndværk med traditioner

Det er brolæggerens job at udføre brolægning og andre belægninger på gader, indkørsler, torve og andre pladser.
Brolæggeren arbejder med brosten og andre natursten. Han sætter også kantsten og lægger fliser af beton samt klinker, fremstillet af hårdt brændt ler. Som brolægger skal du have sans for form, farve og linier og kunne læse en tegning, da stenene ofte skal sættes i kunstfærdige mønstre. Når brolæggeren har sat stenen rigtigt, støder han dem på plads med "brolæggerjomfruen" eller med en særlig stødemaskine.

Brolæggeren har et varieret arbejde med skiftende arbejdssteder.

Det er brolæggerens opgave at udfører granitbrolægning og andre belægninger på gader, indkørsler, torve og pladser. Brolæggeren arbejder med belægninger udført fortrinsvis med brosten af granit og andre natursten. Han sætter også kantsten i beton- eller granitmateriale og kan der ud over udføre belægningsopgaver med fliser af beton og med klinker af hårdt brændt ler.

Brolæggeruddannelsen, er en erhvervsuddannelse / ungdomsuddannelse, og er organiseret som en ”vekseluddannelse”. D.v.s. at der veksles mellem praktik i en godkendt virksomhed og skoleophold med teoriundervisning på en erhvervsskole.

Et uddannelsesforløb indledes med et obligatorisk grundforløb på erhvervsskolen. Grundforløbet gennemføres normalt på 20 uger og afsluttes med en projektopgave. Grundforløbet efterfølges af et hovedforløb der veksler mellem praktik i virksomheden og skoleundervisning. Hovedforløbet varer mellem 2 år og 11 mdr. og 3 år og 5mdr. og afsluttes med en svendeprøve. Senest ved afslutningen af grundforløbet skal du indgå en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed for at kunne fortsætte på hovedforløbet. Under hovedforløbet skal du på skole i sammenlagt 30 uger, fordelt på 6 skoleperioder.

I uddannelsens hovedforløb er der etableret et trin 1, med job- og funktionstitlen ”Kloakrørlægger”. Når trin 1 er gennemført og bestået er der mulighed for at stille uddannelsen i bero for en periode eller helt at stoppe uddannelsen for at begynde arbejdet som kloakrørlægger. Trin 1 indeholder to praktikperioder i virksomheden og to skoleperioder på sammenlagt 10 uger, og trin 1 er på minimum 1½ år. Her lærer man om grundlæggende byggeteknik, entreprenørmaskiner, afsætning og nivellering, tegning samt grundlæggende belægnings- /anlægsteknik og kloakering.

Specialet til brolægger indeholder ud over uddannelsens trin 1 også specialetrin på yderlig ca. 2 år fordelt på 4 praktikperioder og 4 skoleperioder. Specialet og uddannelsen afsluttes med en svendeprøve med en opgave i granitbrolægning, opgavens løsning bedømmes af skuemestre fra faget.

I specialet får du yderlig avanceret kompetence i specielle granitbelægningsteknikker, elektronisk tegning i 2D, Danske Standarder (DS) og belægningsnormer, samt indføring i moderne byggepladskommunikation bl.a. ved brug internetbaseret kommunikations teknik (IKT).

Med svendebrevet i hånden kan du gå direkte i job og skabe dig en karriere i en privat brolæggervirksomhed eller offentlig entreprenørvirksomhed. Du vil også have gode faglige forudsætninger til at starte egen brolæggervirksomhed. Med supplerende undervisning og uddannelse inden for fagene dansk, matematik og fremmedsprog vil du kunne få adgang til videreuddannelse på konstruktøruddannelsen og visse akademiske ingeniøruddannelser.

Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk