Lysb/Mag sv pro 111/136 af asymmetriske fuger : Svejsning : AMU-kursus? Tag AMU kurser på AMU-Fyn
AMU Fyn
SØG KURSUS

Lysb/Mag sv pro 111/136 af asymmetriske fuger

Lysb/Mag sv pro 111/136 af asymmetriske fuger

Info

Kursusnr.: 48342
Varighed: 15,0

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte der har eller søger beskæftigelse som svejsere inden for sværindustrien som fx off-shore industrien. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Formål

Deltageren lærer at udføre svejsninger i asymmetriske svejsefuger (Y-joints) i svære stålkonstruktioner med svejseproces 111/136.

Indhold

Deltageren kan, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige/skriftlige instruktioner, selvstændigt udføre lysbue/ MAG svejsning (proces 111/136) af asymmetriske fuger i svær stålplade, sikkerheds- og miljømæssigt korrekt. Deltageren kan udføre svejsningerne under hensyntagen til forhøjet arbejdstemperatur og anvendelse af strengeteknik i alle svejsepositioner i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 jævnfør CR/ISO 15608 i godstykkelser over 14 m/m. Deltageren kan endvidere vurdere kvaliteten af eget arbejde i henhold til kravene i DS/EN/ISO 5817.   Deltageren har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af lysbue/MAG-svejsning (proces 111/136) til svejsning af asymmetriske fuger på følgende områder: ·  Svejsemetoder og udstyr ·  Materialelære / metallurgi ·  Tilsatsmaterialer ·  Svejsefejl og kontrolmetoder ·  Svejserækkefølge og procedure ·  Fugeformer og tildannelse ·  Certificering af svejsere ·  Miljø og sikkerhed ·  Kvalitetssikring af svejsearbejde ·  Varmebehandling   Målet anses for opnået, når deltagerne med udgangspunkt i den teoretiske viden kan udføre nedennævnte svejsninger.   ·  BW-P/P-PA- T-Forbindelse min. 14 mm plade 45° 1/2 V-fuge - Pladerne placeres i 90° i forhold til hinanden ·  BW-P/P-PF- T-forbindelse min.14 mm plade, 45° 1/2 V-fuge - Pladerne placeres i 90° i forhold til hinanden ·  BW-P/P-PD- T-forbindelse min.14 mm plade, 45° 1/2 V-fuge - Pladerne placeres i 90° i forhold til hinanden ·  BW-P/P-PE -Y-forbindelse min.14 mm plade, med 60° bag skærpning skærpes modsat svejsesiden - Den bag skærpede plades centreringslinje placeres i 15-20°. ·  BW-P/P-PA -T-forbindelse min.14 mm plade, 65° 1/2 V fuge skærpes på svejsesiden - Den skærpede plades centreringslinje placeres i 30 - 35°. ·  BW-P/P-PF, 45° T-forbindelse min.14 mm plade/plade 65° 1/2 V-fuge skærpning på svejsesiden - Pladerne placeres i 45° i forhold til hinanden. Prøven placeres med en hældning på 45°.  Bundstrengen svejses med Proces 111 og fugen fyldes op indtil der er plads til gaskoppen fra Proces 136.   Der skal i forbindelse med uddannelsen indøves streng-teknik ved udførsel af bundstreng med stor spalteåbning.   Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder.   Endvidere kan deltagerne på baggrund af teoretisk og praktisk erfaring udføre de beskrevne obligatoriske prøver i DS 322 pkt. 4.5 tabel 6.   Prøverne skal visuelt bedømmes af svejsekoordinator / eksaminator.  

Lysb/Mag sv pro 111/136 af asymmetriske fuger

Lysb/Mag sv pro 111/136 af asymmetriske fuger

Info

Kursusnr.: 48342
Varighed: 15,0

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte der har eller søger beskæftigelse som svejsere inden for sværindustrien som fx off-shore industrien. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Formål

Deltageren lærer at udføre svejsninger i asymmetriske svejsefuger (Y-joints) i svære stålkonstruktioner med svejseproces 111/136.

Indhold

Deltageren kan, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige/skriftlige instruktioner, selvstændigt udføre lysbue/ MAG svejsning (proces 111/136) af asymmetriske fuger i svær stålplade, sikkerheds- og miljømæssigt korrekt. Deltageren kan udføre svejsningerne under hensyntagen til forhøjet arbejdstemperatur og anvendelse af strengeteknik i alle svejsepositioner i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 jævnfør CR/ISO 15608 i godstykkelser over 14 m/m. Deltageren kan endvidere vurdere kvaliteten af eget arbejde i henhold til kravene i DS/EN/ISO 5817.   Deltageren har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af lysbue/MAG-svejsning (proces 111/136) til svejsning af asymmetriske fuger på følgende områder: ·  Svejsemetoder og udstyr ·  Materialelære / metallurgi ·  Tilsatsmaterialer ·  Svejsefejl og kontrolmetoder ·  Svejserækkefølge og procedure ·  Fugeformer og tildannelse ·  Certificering af svejsere ·  Miljø og sikkerhed ·  Kvalitetssikring af svejsearbejde ·  Varmebehandling   Målet anses for opnået, når deltagerne med udgangspunkt i den teoretiske viden kan udføre nedennævnte svejsninger.   ·  BW-P/P-PA- T-Forbindelse min. 14 mm plade 45° 1/2 V-fuge - Pladerne placeres i 90° i forhold til hinanden ·  BW-P/P-PF- T-forbindelse min.14 mm plade, 45° 1/2 V-fuge - Pladerne placeres i 90° i forhold til hinanden ·  BW-P/P-PD- T-forbindelse min.14 mm plade, 45° 1/2 V-fuge - Pladerne placeres i 90° i forhold til hinanden ·  BW-P/P-PE -Y-forbindelse min.14 mm plade, med 60° bag skærpning skærpes modsat svejsesiden - Den bag skærpede plades centreringslinje placeres i 15-20°. ·  BW-P/P-PA -T-forbindelse min.14 mm plade, 65° 1/2 V fuge skærpes på svejsesiden - Den skærpede plades centreringslinje placeres i 30 - 35°. ·  BW-P/P-PF, 45° T-forbindelse min.14 mm plade/plade 65° 1/2 V-fuge skærpning på svejsesiden - Pladerne placeres i 45° i forhold til hinanden. Prøven placeres med en hældning på 45°.  Bundstrengen svejses med Proces 111 og fugen fyldes op indtil der er plads til gaskoppen fra Proces 136.   Der skal i forbindelse med uddannelsen indøves streng-teknik ved udførsel af bundstreng med stor spalteåbning.   Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder.   Endvidere kan deltagerne på baggrund af teoretisk og praktisk erfaring udføre de beskrevne obligatoriske prøver i DS 322 pkt. 4.5 tabel 6.   Prøverne skal visuelt bedømmes af svejsekoordinator / eksaminator.  

Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk