AMU Fyn
SØG KURSUS

Kran

Opgaver med lastbilkraner er meget forskellige. De spænder fra montage- og transportopgaver for byggeriet, transport og håndtering af materialer til anlæg, af- og pålæsning samt transport af stykgods, mv.

Tilmeld dig herunder og læs evt. mere om kran-området nederst på siden.

 

Kommende kurser

Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Info

 


Lastbilkraner defineres efter Arbejdstilsynets vejledninger på området.

Lastbilkranarbejde udføres af en operatør af en lastbilmonteret kran, hvortil der kræves krancertifikat. Kranføreren kan anvende sit køretøj i en anhugnings- og transportproces foretaget med kraner og andet løfteudstyr inden for ekstern transport.

En lastbilkranfører udfører tillige transport af gods i et dertil indrettet køretøj. Det drejer sig om lastbiler med over 3,5 tons tilladt totalvægt med påmonteret kran med og uden påhængskøretøj.

Lastbilkranarbejde udføres næsten udelukkende nationalt.

Opgaverne i forbindelse med lastbilkranarbejde udføres af medarbejdere, der har opnået kompetencen gennem en kombination af virksomhedsoplæring og deltagelse på kurser, af faglærte chauffører samt af mellemledere og selvstændige.

Der skønnes at være beskæftiget ca. 6.000 inden for jobområdet.

Der findes myndighedskrav for at føre lastbil, lastbil med påhængskøretøj og for unge førere under 21 år af lastbil, fastsat af Rigspolitiet.

Der er fastsat myndighedskrav af Arbejdstilsynet for anvendelse af lastbilmonterede kraner og for førere af gaffeltrucks.

Typiske arbejdspladser inden for jobområdet

De mindre lastbilmonterede kraner anvendes bredt af transportvirksomheder, der håndterer gods. Lastbilkranføreren udfører mange typer godstransport med sin lastbil, og anvender typisk kranen til af- og pålæsning.

De større lastbilmonterede kraner hører til i specialiserede vognmands- og kranvirksomheder.

Opgaverne drejer sig typisk om kranløft i forbindelse med anlæg, byggeri og montering, hvor den lastbilmonterede kran anvendes til de tunge løft.

Der findes typisk disse jobfunktioner inden for området:

  • Lastbilkranførere med primært operative opgaver.
  • Administrative medarbejdere med primært opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning.
  • Mellemledere som fx kørselsforvaltere og disponenter.
  • Selvstændige vognmænd og ejere af kranvirksomheder.

Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet

En lastbilkranfører er i besiddelse af krancertifikat D og i tilfælde, hvor kranen har en løfteevne på mere end 25 tonsmeter, også et krancertifikat E, samt kørekort, kategori CE.

Certifikatet er erhvervet på en kompetencegivende uddannelse, enten i AMU eller i erhvervsuddannelsen for transporterhvervet.

Mellemledere fx kørselsforvaltere - bliver ofte rekrutteret blandt de kranførere, som har erhvervet sig teoretiske kvalifikationer eller blandt de administrative medarbejdere.

De medarbejdere, der søger eller har beskæftigelse inden for jobområdet har generelle og personlige kompetencer, specifikt læse-, skrive-, regne- og IT-kompetencer, således at de kan anvende og varetage kontrol- og planlægnings- og beregningsopgaver.

De typiske operative medarbejdere inden for lastbilkranområdet er mænd. Kun ganske få af medarbejderne er flygtninge og indvandrere.

Mange af de operative medarbejdere inden for jobområdet har problemer med de grundlæggende almene færdigheder, såsom at læse, skrive og regne.

Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet

Lastbilkranføreren optager typisk gods på lastbilen, foretager surring og sikring af godset, og transporterer det til modtageren, hvor det aflæsses. Lastbilkranføreren har typisk flere forskellige transport- og kranopgaver på en arbejdsdag.

Lastbilkranføreren arbejder på skiftende arbejdspladser, alt efter hvor lastbilkranen og kranføreren er bestilt til at udføre kranopgaver. Lastbilkranføreren arbejder derfor meget ofte sammen med medarbejdere fra andre virksomheder, men sjældent sammen med medarbejdere fra egen virksomhed. Det sker dog ved opgaver, som kræver medvirken af flere kraner.

Lastbilkranføreren er meget ofte sin egen arbejdsleder, der planlægger udførelsen af arbejdet sammen med den ansvarlige på arbejdspladsen. Der er derfor tale om et job, som kræver megen selvstændighed. Dog er der blandt de største virksomheder i branchen sket en begyndende udvikling hen mod at arbejde i teams

Arbejdstiderne er vekslende og med meget store krav til fleksibilitet.

Lastbilkranføreren skal kunne klare at tilpasse løsningen af opgaven til uforudsete situationer.

Opgaver med lastbilkraner er meget forskellige. De spænder fra montage- og transportopgaver for byggeriet, transport og håndtering af materialer til anlæg, af- og pålæsning samt transport af stykgods, mv.

Tilmeld dig herunder og læs evt. mere om kran-området nederst på siden.

 

 


Lastbilkraner defineres efter Arbejdstilsynets vejledninger på området.

Lastbilkranarbejde udføres af en operatør af en lastbilmonteret kran, hvortil der kræves krancertifikat. Kranføreren kan anvende sit køretøj i en anhugnings- og transportproces foretaget med kraner og andet løfteudstyr inden for ekstern transport.

En lastbilkranfører udfører tillige transport af gods i et dertil indrettet køretøj. Det drejer sig om lastbiler med over 3,5 tons tilladt totalvægt med påmonteret kran med og uden påhængskøretøj.

Lastbilkranarbejde udføres næsten udelukkende nationalt.

Opgaverne i forbindelse med lastbilkranarbejde udføres af medarbejdere, der har opnået kompetencen gennem en kombination af virksomhedsoplæring og deltagelse på kurser, af faglærte chauffører samt af mellemledere og selvstændige.

Der skønnes at være beskæftiget ca. 6.000 inden for jobområdet.

Der findes myndighedskrav for at føre lastbil, lastbil med påhængskøretøj og for unge førere under 21 år af lastbil, fastsat af Rigspolitiet.

Der er fastsat myndighedskrav af Arbejdstilsynet for anvendelse af lastbilmonterede kraner og for førere af gaffeltrucks.

Typiske arbejdspladser inden for jobområdet

De mindre lastbilmonterede kraner anvendes bredt af transportvirksomheder, der håndterer gods. Lastbilkranføreren udfører mange typer godstransport med sin lastbil, og anvender typisk kranen til af- og pålæsning.

De større lastbilmonterede kraner hører til i specialiserede vognmands- og kranvirksomheder.

Opgaverne drejer sig typisk om kranløft i forbindelse med anlæg, byggeri og montering, hvor den lastbilmonterede kran anvendes til de tunge løft.

Der findes typisk disse jobfunktioner inden for området:

  • Lastbilkranførere med primært operative opgaver.
  • Administrative medarbejdere med primært opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning.
  • Mellemledere som fx kørselsforvaltere og disponenter.
  • Selvstændige vognmænd og ejere af kranvirksomheder.

Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet

En lastbilkranfører er i besiddelse af krancertifikat D og i tilfælde, hvor kranen har en løfteevne på mere end 25 tonsmeter, også et krancertifikat E, samt kørekort, kategori CE.

Certifikatet er erhvervet på en kompetencegivende uddannelse, enten i AMU eller i erhvervsuddannelsen for transporterhvervet.

Mellemledere fx kørselsforvaltere - bliver ofte rekrutteret blandt de kranførere, som har erhvervet sig teoretiske kvalifikationer eller blandt de administrative medarbejdere.

De medarbejdere, der søger eller har beskæftigelse inden for jobområdet har generelle og personlige kompetencer, specifikt læse-, skrive-, regne- og IT-kompetencer, således at de kan anvende og varetage kontrol- og planlægnings- og beregningsopgaver.

De typiske operative medarbejdere inden for lastbilkranområdet er mænd. Kun ganske få af medarbejderne er flygtninge og indvandrere.

Mange af de operative medarbejdere inden for jobområdet har problemer med de grundlæggende almene færdigheder, såsom at læse, skrive og regne.

Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet

Lastbilkranføreren optager typisk gods på lastbilen, foretager surring og sikring af godset, og transporterer det til modtageren, hvor det aflæsses. Lastbilkranføreren har typisk flere forskellige transport- og kranopgaver på en arbejdsdag.

Lastbilkranføreren arbejder på skiftende arbejdspladser, alt efter hvor lastbilkranen og kranføreren er bestilt til at udføre kranopgaver. Lastbilkranføreren arbejder derfor meget ofte sammen med medarbejdere fra andre virksomheder, men sjældent sammen med medarbejdere fra egen virksomhed. Det sker dog ved opgaver, som kræver medvirken af flere kraner.

Lastbilkranføreren er meget ofte sin egen arbejdsleder, der planlægger udførelsen af arbejdet sammen med den ansvarlige på arbejdspladsen. Der er derfor tale om et job, som kræver megen selvstændighed. Dog er der blandt de største virksomheder i branchen sket en begyndende udvikling hen mod at arbejde i teams

Arbejdstiderne er vekslende og med meget store krav til fleksibilitet.

Lastbilkranføreren skal kunne klare at tilpasse løsningen af opgaven til uforudsete situationer.

Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk