AMU Fyn
SØG KURSUS

Buskørekort

Definition af jobområdet som buschauffør

Personbefordring udføres i busser med plads til mere end 9 personer eller i busser og taxikøretøjer med plads til mindre end 9 personer.

Personbefordring omfatter rutebuskørsel, national og international turistkørsel, taxikørsel og limousinekørsel.

Kørslen finder sted i busser med plads til mere end 9 personer - med og uden påhængskøretøj, dobbeltdækker-, led- eller specielle ekstra lange busser m.v., samt taxier og busser der er nedstolet til anvendelse som befordring af kørestolsbrugere.

Tilmeld dig herunder og læs evt. mere om bus nederst på siden.

Kommende kurser

Personbefordring med bus
Info
Introduktion til offentlig servicetrafik
Info
Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.
Info
Befordring af fysisk handicappede passagerer
Info

Personbefordring defineres i to kategorier:

 • Erhvervsmæssig personbefordring.
 • Ikke erhvervsmæssig personbefordring.

Opgaverne i forbindelse med personbefordring udføres af medarbejdere, der har opnået kompetencen gennem en kombination af virksomhedsoplæring og deltagelse på kurser, af faglærte chauffører samt af mellemledere.

Der findes myndighedskrav for uddannelse af førere af taxi, bus og bus i internationale befordringer, fastsat af Trafik- og Justitsministeriet.

Typiske arbejdspladser inden for jobområdet

De typiske arbejdspladser inden for personbefordringsområdet beskæftiger sig med enten rutebus- eller turistbuskørsel samt institutionskørsel. De arbejdspladser som udfører almindelig taxikørsel og limousinekørsel, omfatter normalt kun denne befordringsydelse.

Jobområdet omfatter følgende brancheområder:

 • Kørsel med turistbus omfatter typisk små og mellemstore virksomheder hvor køretøjstyperne er busser, der kan befordre mellem 10 og 75 passagerer, herunder busser med påhængsvogn, dobbeltdækker- og 3-akslede busser. Nogle af busserne kan være speciel udstyrede eksempelvis som VIP, sove- og hotelbusser.
 • Kørsel med rutebus omfatter typisk mellemstore virksomheder, men tendensen går i retning af, at nationale og internationale selskaber overtager kørslen. Kørslen udføres med 2- og 3 akslede busser, ledbusser og dobbeltdækkerbusser.
 • Kørsel med taxi omfatter selvstændige vognmænd med en eller flere bevillinger, ofte samlet under fælles bestillingskontor. Kørslen udføres med personbiler fra 4 til 8 passagerer, samt mindre busser med op til 15 passagerer.
 • Institutionskørsel udføres af bus- og taxivognmænds virksomheder, samt institutioner med egne køretøjer. Køretøjerne der anvendes er almindelige personbiler, samt mindre busser.

Typiske jobfunktioner inden for området er:

 • Buschauffør med primært operative opgaver.
 • Buschauffør med operative og administrative opgaver.
 • Drifts- og kørselsledere.
 • Selvstændige vognmænd.

Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet

Jobområdet beskæftiger ca. 25.000 ansatte. Arbejdet udføres af medarbejdere, der har opnået kompetencen gennem en kombination af virksomhedsoplæring og deltagelse på kurser, af faglærte chauffører samt af mellemledere.

Mange har en chauffør grunduddannelse inden for personbefordring i arbejdsmarkedsuddannelsessystemet som baggrund. Ca. en tredjedel har en faglært uddannelse inden for et andet fag, og ca. 3% har en faglært uddannelse som chauffør.

De typiske operative medarbejdere inden for personbefordring er mænd, men der ansættes flere og flere kvinder inden for området. Endvidere er der beskæftiget en del chauffører med anden etnisk baggrund, især inden for taxi- og rutebuskørsel.

Der findes medarbejdere inden for jobområdet, som har problemer med de grundlæggende almene færdigheder, såsom at læse, skrive, regne og fremmedsprog. Medarbejdere i virksomheder, der udfører international busbefordring har særligt behov for sprogfærdigheder.

De medarbejdere, der søger eller har beskæftigelse inden for jobområdet har brug for generelle og personlige kompetencer, specifikt læse-, skrive-, fremmedsprogs- og IT-kompetencer, således at de kan anvende og varetage fx billetterings-, kontrol-, planlægnings- og beregningsopgaver.

For de fleste chauffører inden for jobområdet, kræves der - ud over kørekort - at de har følgende certifikater og kursusbeviser, for at kunne udføre deres erhverv.

For buschauffører drejer det sig om :

 • EU- Chaufføruddannelsesbevis
 • Almen levnedsmiddelhygiejne (certifikat). (visse turistbuschauffører)
 • Grundlæggende førstehjælp.
 • Certificering af rutebuschauffør iht. bestemmelser fastsat lokalt af udbydere i licitation.

For Taxichauffører :

 • Taxikvalifikationsbevis.
 • Førerkort.
 • Grundlæggende førstehjælp.

EU har, gennem et direktiv, fastsat krav om en obligatorisk grund- og efteruddannelse for buschauffører, som omfatter:

 • Videreuddannelse i rationel kørsel med vægt på sikkerhed
 • Kompetence i håndtering af bagage m.m.
 • Kompetence i anvendelse af transportens regler, herunder køre- og hviletidsbestemmelser.
 • Sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik.
 • Efteruddannelse for alle erhvervschauffører hvert 5. år inden for ovennævnte områder.

Hvis en chauffør inden for personbefordringsområdet foretager et jobskifte, sker det meget ofte inden for brancheområdet. I nogle tilfælde skiftes dog til et job som chauffør inden for godstransport.

Mellemledere - fx kørselsledere - bliver ofte rekrutteret blandt de chauffører, som har erhvervet sig teoretiske kvalifikationer eller blandt de administrative medarbejdere.

Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet

Jobområdets ansatte arbejder typisk alene, men med megen kundekontakt.

Arbejdstiderne er vekslende og med meget store krav til fleksibilitet.

Mange chauffører skal kunne klare at tilpasse løsningen af transportopgaven i uforudsete situationer.

Der er inden for området en begyndende udvikling i retning af en organisering i selvfungerende teams, hvor chaufførerne har mulighed for at arbejde med både kørsels- og planlægningsmæssige opgaver.

Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk