AMU Fyn
SØG KURSUS

Vintertjeneste

Definition af jobområdet

Vintertjeneste omfatter varetagelse af normalt forekommende arbejdsopgaver i forbindelse med snerydning og saltspredning af veje, stier og fortove. Vintertjenesten gennemfører ovennævnte iht. gældende retningslinjer og bestemmelser fastsat af Vejdirektoratet, Færdselsstyrelsen, vejbestyrelser, amter og kommuner samt i overensstemmelse med fastsatte rammer for udbud i licitation.

Tilmeld dig herunder og læs evt. mere om vintertjeneste nederst på siden.

 

Kommende kurser

Der er pt. ikke planlagt nogle hold. Kontakt skolen på 6613 6670 for yderligere oplysninger.

 

Vintertjenesten spænder fra anvendelse af korrekte saltspredningsmetoder til snerydning, hvor miljøbevidsthed og informationssystemer indgår som en vigtig del af arbejdsprocessen. Glatførebekæmpelsen af vejnettet har i de senere år undergået store teknologiske- og organisatoriske forandringer. Samfundsmæssigt stilles der krav om, at glatførebekæmpelsen tilgodeser det ydre miljø samtidig med, at der bibeholdes et højt trafiksikkerhedsniveau.

Der findes myndighedskrav for at føre varebil, lastbil, traktor og for unge førere under 21 år af lastbil, fastsat af Rigspolitiet. Der er fastsat myndighedskrav af Arbejdstilsynet for anvendelse af lastbilmonterede kraner, for travers- og portalkraner og for førere af gaffeltrucks.

Typiske arbejdspladser inden for jobområdet

Jobområdet omfatter følgende arbejdsopgaver:

 • Snerydning og saltning af stier og fortove med traktor/varevogn.
 • Snerydning med lastbil med plov.
 • Snerydning med traktor med kost eller plov.
 • Fugtsaltspredning med lastbil.
 • Lagespredning med lastbil.

Arbejdspladserne inden for jobområdet er placeret under de amtslige vejbestyrelsers organisation. Dette betyder, at arbejdspladserne er styret i offentligt regi, og at opgaverne udføres i et samspil mellem fastansatte i det amtslige og/eller kommunale vejvæsen samt personale, enten selvstændige vognmænd eller chauffører i vognmandsvirksomheder, som periodevist ansættes til løsning af opgaver i glatførebekæmpelsen. I visse tilfælde sker der tillige en ansættelse af personale, som er indehavere af, eller som i kraft af deres erhvervsmæssige tilknytning til landbrug, gartneri m.v., fører traktorer.

Endelig udføres arbejdsopgaverne af ansatte i boligforeninger og ?selskaber.

Der findes typisk disse jobfunktioner inden for området:

 • Chauffører med primært operative opgaver.
 • Mellemledere som fx kørselsforvaltere og disponenter.
 • Selvstændige vognmænd.

Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet

Jobområdet omfatter følgende arbejdsopgaver:

 • Snerydning og saltning af stier og fortove med traktor/varevogn.
 • Snerydning med lastbil med plov.
 • Snerydning med traktor med kost eller plov.
 • Fugtsaltspredning med lastbil.
 • Lagespredning med lastbil.

Arbejdspladserne inden for jobområdet er placeret under de amtslige vejbestyrelsers organisation. Dette betyder, at arbejdspladserne er styret i offentligt regi, og at opgaverne udføres i et samspil mellem fastansatte i det amtslige og/eller kommunale vejvæsen samt personale, enten selvstændige vognmænd eller chauffører i vognmandsvirksomheder, som periodevist ansættes til løsning af opgaver i glatførebekæmpelsen. I visse tilfælde sker der tillige en ansættelse af personale, som er indehavere af, eller som i kraft af deres erhvervsmæssige tilknytning til landbrug, gartneri m.v., fører traktorer.

Endelig udføres arbejdsopgaverne af ansatte i boligforeninger og -selskaber.

Der findes typisk disse jobfunktioner inden for området:

 • Chauffører med primært operative opgaver.
 • Mellemledere som fx kørselsforvaltere og disponenter.
 • Selvstændige vognmænd.

Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet

De operationelle medarbejdere arbejder typisk alene. Arbejdstiderne er vekslende og med meget store krav til fleksibilitet.

Medarbejderne skal kunne klare at tilpasse løsningen af opgaven til uforudsete situationer

Definition af jobområdet

Vintertjeneste omfatter varetagelse af normalt forekommende arbejdsopgaver i forbindelse med snerydning og saltspredning af veje, stier og fortove. Vintertjenesten gennemfører ovennævnte iht. gældende retningslinjer og bestemmelser fastsat af Vejdirektoratet, Færdselsstyrelsen, vejbestyrelser, amter og kommuner samt i overensstemmelse med fastsatte rammer for udbud i licitation.

Tilmeld dig herunder og læs evt. mere om vintertjeneste nederst på siden.

 

 

Vintertjenesten spænder fra anvendelse af korrekte saltspredningsmetoder til snerydning, hvor miljøbevidsthed og informationssystemer indgår som en vigtig del af arbejdsprocessen. Glatførebekæmpelsen af vejnettet har i de senere år undergået store teknologiske- og organisatoriske forandringer. Samfundsmæssigt stilles der krav om, at glatførebekæmpelsen tilgodeser det ydre miljø samtidig med, at der bibeholdes et højt trafiksikkerhedsniveau.

Der findes myndighedskrav for at føre varebil, lastbil, traktor og for unge førere under 21 år af lastbil, fastsat af Rigspolitiet. Der er fastsat myndighedskrav af Arbejdstilsynet for anvendelse af lastbilmonterede kraner, for travers- og portalkraner og for førere af gaffeltrucks.

Typiske arbejdspladser inden for jobområdet

Jobområdet omfatter følgende arbejdsopgaver:

 • Snerydning og saltning af stier og fortove med traktor/varevogn.
 • Snerydning med lastbil med plov.
 • Snerydning med traktor med kost eller plov.
 • Fugtsaltspredning med lastbil.
 • Lagespredning med lastbil.

Arbejdspladserne inden for jobområdet er placeret under de amtslige vejbestyrelsers organisation. Dette betyder, at arbejdspladserne er styret i offentligt regi, og at opgaverne udføres i et samspil mellem fastansatte i det amtslige og/eller kommunale vejvæsen samt personale, enten selvstændige vognmænd eller chauffører i vognmandsvirksomheder, som periodevist ansættes til løsning af opgaver i glatførebekæmpelsen. I visse tilfælde sker der tillige en ansættelse af personale, som er indehavere af, eller som i kraft af deres erhvervsmæssige tilknytning til landbrug, gartneri m.v., fører traktorer.

Endelig udføres arbejdsopgaverne af ansatte i boligforeninger og ?selskaber.

Der findes typisk disse jobfunktioner inden for området:

 • Chauffører med primært operative opgaver.
 • Mellemledere som fx kørselsforvaltere og disponenter.
 • Selvstændige vognmænd.

Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet

Jobområdet omfatter følgende arbejdsopgaver:

 • Snerydning og saltning af stier og fortove med traktor/varevogn.
 • Snerydning med lastbil med plov.
 • Snerydning med traktor med kost eller plov.
 • Fugtsaltspredning med lastbil.
 • Lagespredning med lastbil.

Arbejdspladserne inden for jobområdet er placeret under de amtslige vejbestyrelsers organisation. Dette betyder, at arbejdspladserne er styret i offentligt regi, og at opgaverne udføres i et samspil mellem fastansatte i det amtslige og/eller kommunale vejvæsen samt personale, enten selvstændige vognmænd eller chauffører i vognmandsvirksomheder, som periodevist ansættes til løsning af opgaver i glatførebekæmpelsen. I visse tilfælde sker der tillige en ansættelse af personale, som er indehavere af, eller som i kraft af deres erhvervsmæssige tilknytning til landbrug, gartneri m.v., fører traktorer.

Endelig udføres arbejdsopgaverne af ansatte i boligforeninger og -selskaber.

Der findes typisk disse jobfunktioner inden for området:

 • Chauffører med primært operative opgaver.
 • Mellemledere som fx kørselsforvaltere og disponenter.
 • Selvstændige vognmænd.

Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet

De operationelle medarbejdere arbejder typisk alene. Arbejdstiderne er vekslende og med meget store krav til fleksibilitet.

Medarbejderne skal kunne klare at tilpasse løsningen af opgaven til uforudsete situationer

Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk