AMU Fyn
SØG KURSUS
Seneste nyt

Søger du inspiration til et brancheskift?

Er du over 25 år? Ledig på dagpenge eller kontanthjælp og bosat i Odense? Søger du inspiration til et brancheskift? Læs nærmere i brochuren ”nye mål” for

Læs mere

Pædagogisk værdigrundlag

Pædagogisk værdigrundlag

AMU-Fyns pædagogiske værdigrundlag 

AMU-Fyn vil som uddannelsescenter fastholde og udvikle et aktivt læringsmiljø gennem et fremadrettet samarbejde med private såvel som offentlige virksomheder og organisationer.

Ved et aktivt læringsmiljø forstås, at det giver deltagere i uddannelsesaktiviteter på AMU-Fyn kvalifikationer og kompetencer til gavn for den enkelte deltager og for erhvervslivet.

Deltagere i uddannelsesaktiviteter på AMU-Fyn vil igennem aktiv inddragelse i undervisningen opnå praksisnære kompetencer, der giver mulighed for konstruktivt at indgå i virksomhedernes organisering og gennemførelse af arbejdet.

Pædagogisk og faglig kompetenceudvikling af underviserne på AMU-Fyn har ved såvel ledelsen som medarbejderne en høj prioritet. Dette sikrer, at AMU-Fyn er i stand til at fastholde og udvikle en høj kvalitet i uddannelserne, der modsvarer kravene fra erhvervslivet.

Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk