AMU Fyn
SØG KURSUS
Seneste nyt

Basiskursus for anlægsgartnere

Søger du beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen? Med AMU-Fyn’s 4 ugers ”Basiskursus for anlægsgartnere” bliver du rustet til at etablere mindre anlæg med fliser og planter,

Læs mere

Generelle tilmeldingbetingelser

Generelle tilmeldingbetingelser

Garantikurser

Garantikursus Møder du dette symbol betyder det er kurset afvikles uanset antal deltagere.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er p.t. kr. 108,- eller kr. 184,- pr. deltager pr. dag, alt afhængig af kursustypen. Deltagere med videregående eller højere uddannelser skal betale den fulde kursuspris. Se deltagerbetalingen på det enkelte kursus eller spørg vores kursussekretærer.

VEU-godtgørelse

Deltagere, som ikke har et højere uddannelsesniveau end svarende til en erhvervsuddannelse, er berettiget til VEU-godtgørelse, som p.t. er på 679,20 kr.

Højtuddannede, der deltager på et AMU-Kursus, skal selv betale for hele kursusforløbet, med mindre uddannelsen ikke har været brugt de sidste 5 år, så skal der kun betales almindelig deltagerbetaling.

AMU-Fyn kan vejlede om, hvorvidt en deltager er berettiget til VEU-godtgørelse eller ej. For forsikrede er det A-kasserne, som har den endelige afgørelse og er bevilgende myndighed. For ikke-forsikrede er det SU-styrelsen.

Kost og logi

Efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser er der mulighed for kost & logi efter gældende regler, hvilket vil sige, at der skal være mere end 120 km i samlet transport tur/retur til AMU-Fyn. AMU-Fyn sørger for indkvartering og kost.

Deltagere med videregående eller højere uddannelser er ikke berettiget til kost og logi, såfremt uddannelsen er brugt indenfor de sidste 5 år.

Tillægsydelser

Ekstraomkostninger i forbindelse med virksomhedernes særlige ønsker til fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer m.v. kan opkræves efter særlig aftale med virksomheden. Der må dog max faktureres kr. 140,- pr. dag pr. kursist.

Betaling for uopfyldte hold

Arbejdsgiveren har mulighed for at betale et tompladsgebyr, der svarer til kursustaksten. Dette betyder, at arbejdsgiveren og skolen er garanteret, at uddannelsen med sikkerhed gennemføres uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og frameldinger.

Afbudsgebyr

AMU-Fyn opkræver ikke afbudsgebyr.

Har du mistet dit bevis?

Hvis du har mistet dit AMU-bevis, har vi mulighed for at lave et nyt til dig i mod et gebyr på 200 kr. Henvend dig i kursistadministrationen, tlf. 66 13 66 70.

Kontakt os

ADRESSE OG TELEFONTIDER

Telefontid:

Mandag til fredag 07.30 - 15:20
Lør-Søn Lukket

Vi bor her:
Petersmindevej 50
5000 Odense C
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 66 13 73 70 
amu-fyn@amu-fyn.dk


C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Tel: 66 13 66 70 
Fax: 63 13 53 99
amu-fyn@amu-fyn.dk