Indsatsområder 2017-18

  1. Integrationsområdet, hvor der skal udvikles nye pædagogiske/didaktiske modeller i forhold til indfasning på det danske arbejdsmarked.
  2. Der skal fokus på udvikling af nye omskolings- og efteruddannelsesmuligheder i regi af "Byg til vækst" til imødegåelse af forventede flaskehalsproblemer på bygge-/anlægsområdet i forhold byggeprojekterne i Odense på ca. 25 mia. kr. i perioden frem til 2022.
  3. Der skal udvikles nye virksomheds- og omskolingsmodeller i regi af "Industri til vækst" i forhold til forventede flaskehalsproblemer inden for specielt svejseområdet.